در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

بال مرغ کبابی کره رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال مرغ کبابی کره رزماری
کتف مرغ کبابی کره رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی کره رزماری
کتف مرغ کبابی لیمو رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی لیمو رزماری
بال مرغ کبابی لیمو  رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال مرغ کبابی لیمو رزماری
بال مرغ کبابی پاسترامی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال مرغ کبابی پاسترامی
کتف مرغ پاسترامی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ پاسترامی
کتف مرغ کبابی زیره و ترخون مراکشی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی زیره و ترخون مراکشی
کتف مرغ کبابی چوراسکو آرژانتینی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی چوراسکو آرژانتینی
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی آدانا تورکیش
کتف مرغ کبابی انار ناردون
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی انار ناردون
کتف مرغ کبابی چیلی مکزیکی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی چیلی مکزیکی
کتف مرغ کبابی تریاکی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی تریاکی
کتف مرغ کبابی شاندیزی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی شاندیزی
کتف مرغ کبابی تایلندی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی تایلندی
بال کبابی ترش گیلانی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی ترش گیلانی
بال کبابی لاری
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی لاری
بال کبابی تایلندی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی تایلندی
بال کبابی شاندیزی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی شاندیزی
بال کبابی مدیترانه‌ای
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی مدیترانه‌ای
بال کبابی انار ناردون
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی انار ناردون
بال کبابی آدانا تورکیش
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی آدانا تورکیش
بال کبابی چیلی مکزیکی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی چیلی مکزیکی
بال کبابی زیره و ترخون مراکشی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی زیره و ترخون مراکشی
بال کبابی سوپر اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی سوپر اسپایسی
بال کبابی چوراسکو آرژانتینی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی چوراسکو آرژانتینی
بال کبابی باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی باربیکیو
بال کبابی دودی عشایری
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی دودی عشایری
کتف مرغ کبابی سیر و کره
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی سیر و کره
کتف مرغ کبابی لاری
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی لاری
کتف مرغ کبابی مدیترانه‌ای
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی مدیترانه‌ای
کتف مرغ کبابی ترش گیلانی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی ترش گیلانی
کتف مرغ کبابی عشایری دودی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی عشایری دودی
کتف مرغ کبابی باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی باربیکیو
کتف مرغ کبابی اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی اسپایسی
کتف مرغ کبابی سوپر اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی سوپر اسپایسی
کتف مرغ کبابی با سبزیجات معطر
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۹۰۰
۱۰٪
۶۲,۹۱۰ تومان
کتف مرغ کبابی با سبزیجات معطر
بال کبابی اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی اسپایسی
کتف مرغ کبابی زعفرانی
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۸۰۰
۱۰٪
۶۲,۸۲۰ تومان
کتف مرغ کبابی زعفرانی
ترکيبات: کتف مرغ سمین،سس خردل ملایم،سس مایونز،پیاز خلالی،نمک،فلفل قرمز،فلفل سیاه،فلفل سفیدو فلفل پولبیبر ترکیه ای


بال کبابی زعفرانی
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی زعفرانی
بال کبابی ویژه سمینترکیبات: پیاز سفید,سس خردل روسی,سس مایونز,,فلفل پول بیبر ترکیه ای,نمک دریایی,فلفل سفید,فلفل سیاه مزه دار شده
بال کبابی مدیترانه‌ای
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی مدیترانه‌ای
بال کبابی سبزیجات معطر
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی سبزیجات معطر
بال کبابی سیر و کره
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴,۸۰۰
۱۰٪
۶۷,۳۲۰ تومان
بال کبابی سیر و کره
شماره تماس پشتیبانی
پروتئین آبی
پروتئین آبی
پروتئین آبی
خاص و متمایز بودن را با سرزمین پروتئین آبی تجربه نمایید. ۴۴ دقیقه ای ،سفارش به دست شما می رسونیم.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
ی
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
د
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
س
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
چ
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
پ
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
ج
۰۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
تهران،بلوار کشاورز،خیابان عبدالله زاده،پلاک 10
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پروتئین آبی می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین