در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

استیک سینه مرغ کره رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ کره رزماری
استیک ران مرغ کره رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ کره رزماری
استیک ران مرغ دودی باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ دودی باربیکیو
استیک سینه مرغ دودی باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ دودی باربیکیو
استیک سینه مرغ پاسترامی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ پاسترامی
استیک سینه مرغ لیمو رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ لیمو رزماری
استیک ران مرغ آدانا تورکیش
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ آدانا تورکیش
استیک ران مرغ پاسترامی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ پاسترامی
استیک ران مرغ لیمو رزماری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ لیمو رزماری
استیک ران مرغ سوپر اسپایسی آتشین
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ سوپر اسپایسی آتشین

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سوپر اسپایسی آتشین پروتئین آبی

استیک سینه مرغ سوپر اسپایسی آتشین
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ سوپر اسپایسی آتشین

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سوپر اسپایسی آتشین پروتئین آبی

استیک سینه مرغ چوراسکو آرژانتینی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ چوراسکو آرژانتینی

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس چوراسکو آرژانتینی پروتئین آبی

استیک ران مرغ چوراسکو آرژانتینی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ چوراسکو آرژانتینی

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس چوراسکو آرژانتینی پروتئین آبی

استیک ران مرغ لاری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ لاری

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس لاری پروتئین آبی

استیک ران مرغ مدیترانه‌ای
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ مدیترانه‌ای

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس  مدیترانه‌ای پروتئین آبی

استیک ران مرغ زعفرانی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ زعفرانی

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس زعفرانی پروتئین آبی

استیک ران مرغ اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ اسپایسی

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس اسپایسی پروتئین آبی

استیک ران مرغ سبزیجات معطر
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ سبزیجات معطر

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سبزیجات معطر پروتئین آبی

استیک ران مرغ باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ باربیکیو

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس باربیکیو پروتئین آبی

استیک ران مرغ عشایری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ عشایری

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس عشایری پروتئین آبی

استیک ران مرغ ترش گیلانی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ ترش گیلانی

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس مرغ ترش پروتئین آبی

استیک ران مرغ سیر و کره
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ سیر و کره

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سیر و کره پروتئین آبی

استیک ران مرغ تایلندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ تایلندی

ران مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس تایلندی پروتئین آبی

استیک ران مرغ شاندیزی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ شاندیزی
استیک ران مرغ زیره و ترخون مراکشی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ زیره و ترخون مراکشی
استیک ران مرغ انار ناردون
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ انار ناردون
استیک ران مرغ چیلی مکزیکی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ چیلی مکزیکی
استیک ران مرغ تریاکی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک ران مرغ تریاکی
استیک سینه مرغ با زیره و ترخون مراکشی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ با زیره و ترخون مراکشی
استیک سینه مرغ آدانا تورکیش
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ آدانا تورکیش
استیک سینه مرغ انار ناردون
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ انار ناردون
استیک سینه مرغ چیلی مکزیکی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ چیلی مکزیکی
استیک سینه مرغ تریاکی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ تریاکی
استیک سینه مرغ شاندیزی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ شاندیزی
استیک سینه مرغ تایلندی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ تایلندی

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس تایلندی پروتئین آبی

استیک سینه مرغ با سیر و کره
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ با سیر و کره

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سیر و کره پروتئین آبی

استیک سینه مرغ لاری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ لاری

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس لاری پروتئین آبی

استیک سینه مرغ ترش گیلانی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ ترش گیلانی

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس مرغ ترش پروتئین آبی

استیک سینه مرغ مدیترانه‌ای
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ مدیترانه‌ای

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس  مدیترانه‌ای پروتئین آبی

استیک سینه مرغ عشایری
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ عشایری

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس عشایری پروتئین آبی

استیک سینه مرغ باربیکیو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ باربیکیو

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس باربیکیو پروتئین آبی

استیک سینه مرغ با سبزیجات معطر
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ با سبزیجات معطر

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس سبزیجات معطر پروتئین آبی

استیک سینه مرغ اسپایسی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ اسپایسی

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس اسپایسی پروتئین آبی

استیک سینه مرغ زعفرانی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۹,۸۰۰
۷٪
۱۳۹,۳۱۴ تومان
استیک سینه مرغ زعفرانی

سینه مرغ استیکی شده و مرینیت شده با سس زعفرانی پروتئین آبی

شماره تماس پشتیبانی
پروتئین آبی
پروتئین آبی
پروتئین آبی
خاص و متمایز بودن را با سرزمین پروتئین آبی تجربه نمایید. ۴۴ دقیقه ای ،سفارش به دست شما می رسونیم.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
ی
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
د
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
س
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
چ
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
پ
۰۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
ج
۰۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
تهران،بلوار کشاورز،خیابان عبدالله زاده،پلاک 10
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پروتئین آبی می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین